Śladami Rzezi Ochoty

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza na historyczny spacer Śladami Rzezi Ochoty o ludobójczej pacyfikacji mieszkańców warszawskiej Ochoty w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego. Niemcy oraz wschodnie jednostki kolaboracyjne, w szczególności Rosyjska Wyzwoleńcza Armia Ludowa - RONA – kolaboracyjna formacja zbrojna złożona z Rosjan, wymordowali ponad 10 tys. ludzi. Mówiąc słowo rzeź...

III Marsz Pamięci śladami Rzezi Woli

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza na kolejny Marsz Pamięci śladami Rzezi Woli, w 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz ludobójczej pacyfikacji cywilnych mieszkańców warszawskiej Woli. W tym roku marsz rozpocznie się pod parafią św. Klemensa Hofbauera przy ul. Karolkowej 49. 6 sierpnia 1944 roku, 30 redemptorystów tej parafii zostało zamordowanych...

„Warszawskie dzieci pójdziemy w bój” – Spotkanie z Powstańcem Warszawskim

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza na spotkanie online z por. Zbigniewem Daabem ps. "Kapiszon", "Zawiszakiem", Powstańcem Warszawskim (Obwód IV Ochota, kompania „Gustawa”), więźniem KL Oranienburg i KL Buchenwald, żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Pan por. Zbigniew Daab był świadkiem bestialstwa dokonywanego na ludności cywilnej warszawskiej Ochoty. Spotkanie odbędzie się...

Warszawa – Londyn: relacje w XX i XXI w.

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza na kolejną debatę z cyklu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości ? 3.0", pt. "Warszawa – Londyn: relacje w XX i XXI w." Debata odbędzie się w formie online 22 lipca 2021 roku, o godzinie 18:00, na kanale Youtube Blogpressportal. W...