POLA WIEDZY
O POLSKIEJ HISTORII

„Powinniśmy budować w naszym narodzie poczucie dumy z dziedzictwa historycznego”

Janusz Kurtyka

W 2022 r. Fundacja im. Janusza Kurtyki realizowała drugą edycję projektu “Ziarna Historii 2.0: Pola wiedzy”. Jednym z zaplanowanych działań było utworzenie podstrony o polskiej historii w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i niemieckiej w celu wytworzenia narzędzi pomocnych w promowaniu polskiej historii w Kraju i za granicą – przede wszystkim wśród członków Polonii nieposługujących się już j. polskim ale także wśród obcokrajowców zainteresowanymi losami Polski. Niniejszym oddajemy w Państwa ręce pięć artykułów o polskiej historii napisanych przez uznanych badaczy i historyków. 

Są to: Prof. Przemysław Waingertner, Dr Joanna Orzeł, Prof. Urszula Zagóra-Jonszta, Wojciech Markert oraz Prof. Jolanta Daszyńska. Tematyka artykułów została wybrana przez organizacje polonijne, które przystąpiły do projektu “Ziarna Historii” w pierwszej edycji czyli w 2021 r. Planujemy zwiększać liczbę artykułów w czasie trwania kolejnych edycji projektu “Ziarna Historii”.

nasi autorzy

Prof. Jolanta Daszyńska

Jolanta Alina Daszyńska, prof.dr hab pracuje w Katedrze Historii Nowożytnej Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Jest badaczką dziejów Ameryki kolonialnej i pierwszych lat tworzenia Stanów Zjednoczonych. Koncentruje się głównie na problematyce związanej z powstawaniem tego państwa, konstytucją federalną, prawami stanowymi i udziałem Polaków w wojnie o niepodległość. Jako prezes łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego zajmowała się zapomnianą historią Łodzi z czasów pierwszej wojny światowej, a przede wszystkim operacji łódzkiej z 1914 r. Kolejnym nurtem badań jest rekonstrukcja historyczna. Prof. Daszyńska jest członkiem Zarządu Głównego PTH, była przez trzy kadencje prezesem łódzkiego Oddziału PTH, obecnie wiceprezesem, jest także Przewodniczącą Rady Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.

Dr Joanna Orzeł Fot. Bartosz Kałużny

Dr. Joanna Orzeł: historyczka i polonistka, obecnie adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Jej główne zainteresowania naukowe to: historia kultury (zwłaszcza szlacheckiej Rzeczypospolitej Obojga Narodów), historia kulturowa i intelektualna XVIII wieku oraz edytorstwo (zarówno historyczne, jak i współczesne). Realizowała kilka grantów krajowych i międzynarodowych, m.in. granty Narodowego Centrum Nauki, stypendia Fundacji z Brzezia Lanckorońskich czy rządu francuskiego (Séjour Scientifique de Haut Niveau). 

fot. Bartosz Kałużny / UŁ

Wojciech Markert

Wojciech Markert: Historyk i muzealnik, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego specjalizujący się w historii wojskowej. Pracę zawodową łączy z pasją, a badania naukowe  z popularyzacją ich wyników poprzez publikacje, wystawy, prelekcje i turystykę historyczną.

Od 2010 r. zaangażowany w tworzenie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, gdzie obecnie pracuje. Autor, współautor, tłumacz lub redaktor kilkudziesięciu publikacji poświęconych głównie dziejom polskiego oręża w XX w. Miłośnik i zbieracz książek.

Interesuje się dziejami Warszawy i północno-wschodnich kresów dawnej Rzeczypospolitej.

Przemysław_Waingertner2 (1)

Dr hab. Przemysław Waingertner, ur. 1969, historyk (Uniwersytet Łódzki), badacz dziejów Drugiej Rzeczypospolitej, polskiej myśli politycznej i historii oręża polskiego w XX w., autor kilkunastu książek i ponad stu artykułów naukowych („Dzieje Najnowsze”, „Przegląd Nauk Historycznych”, „Rocznik Łódzki”), popularyzator historii, współpracownik TVP Historia i „W Sieci Historii”, wiceprezes łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, przewodniczący Rady Muzeum Dzieci Polskich – Ofiar Totalitaryzmu, członek Rady Programowej Fundacji im. Janusza Kurtyki w Warszawie.

fot. Bartosz Kałużny / UŁ

Urszula Zagóra Jonszta

Urszula Zagóra-Jonszta: ekonomistka, zajmująca się historią myśli ekonomicznej, historią gospodarcza II RP, problemami globalizacji, współczesnymi teoriami ekonomicznymi. 

Autorką około 300 prac (monografii i rozdziałów w monografiach, artykułów, referatów, skryptów) m.in “Spory o model gospodarki Drugiej Rzeczypospolitej. Problemy etatyzmu, planowania i kartelizacji” (Katowice 1991), “Etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej Górnego Śląska 1922-1939” (Wrocław 1996).

wsparcie

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

znaki_strona_www

promuj z nami polską historię w świecie

Zainteresowanych współpracą zapraszamy
do kontaktu poprzez adres e-mail