Ukraina w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza na kolejną debatę w ramach projektu Historia, Prawda, Teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 4.0. Cały tegoroczny cykl dotyczyć będzie relacji polsko-ukraińskich z uwzględnieniem Rosji. Kolejne spotkanie pt. "Ukraina w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów" odbędzie się 22 września 2022 r. o godzinie 18:00...

Galicja w Austrii. Austria w Galicji. Webinar z prof. Andrzejem Chwalbą

Federacja Polaków w Austrii i Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza na spotkanie z polskim historykiem Profesorem Andrzejem Chwalbą. Wydarzenie nosi tytuł: “Galicja w Austrii. Austria w Galicji. Webinar z prof. Andrzejem Chwalbą” i odbędzie się 14 września 2022 r. o godzinie 19:30 on-line na zoom oraz kanale youtube Blogpress.plDyskusja będzie...

Ruś a Polska, X-XVI w. Wspólna historia, odrębne narracje?

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza na kolejną edycję projektu Historia, Prawda, Teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 4.0. Cały tegoroczny cykl dotyczyć będzie relacji polsko-ukraińskich z uwzględnieniem Rosji. Pierwsze spotkanie pt. "Ruś a Polska, X-XVI w. Wspólna historia, odrębne narracje?" odbędzie się 8 września 2022 r. o godzinie...

Przegląd Przeszłość/Przyszłość – nowe idee dla historii za nami!

W dniach 26–28 sierpnia 2022 r., w budynku Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz na terenie Warszawy, odbyła się II edycja Przeglądu Przeszłość/Przyszłość - Nowe idee dla historii, zorganizowana przez Fundację im. Janusza Kurtyki. Wydarzenie miało dynamiczną i wieloaspektową formułę, na którą złożył się cykl debat połączony z prezentacją raportu...

Raport „Rozpoznawalność polskich historyków dziejów najnowszych za granicą” już dostępny!

Fundacja im. Janusza Kurtyki w ramach swojej działalności naukowej wydała swój pierwszy autorski raport pt. „Rozpoznawalność polskich historyków dziejów najnowszych za granicą”. Publikacja ta przedstawiając cytowalność krajowych badaczy przeszłości w międzynarodowym obiegu naukowym przybliża kwestię aktualnego stanu wiedzy o polskiej historii na świecie.Autorem raportu jest dr Artur Goszczyński, pracownik naukowy...

Publikacja Przegląd Przeszłość / Przyszłość 2022

Niniejsza publikacja, którą oddajemy do rąk Czytelnika, towarzyszy dorocznemu Przeglądowi Przeszłość/Przyszłość, zorganizowanemu w dniach 26–28 sierpnia 2022 r. w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i Warszawie, pod hasłem /Nowe idee dla historii/. Jest to cykl wydarzeń, który spaja działalność Fundacji im. Janusza Kurtyki w Warszawie, a także podsumowuje i prezentuje...

Debata: Obrazy przeszłości /obrazy na przyszłość, czyli o historii na ekranie

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza na odbywającą się w ramach Przeglądu Przeszłość/Przyszłość debatę: Pamięć to wartość. O społecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie pamięci, upamiętniania i promocji historiiZaproszeni goście dokonają przeglądu stanu polskiej kinematografii historycznej, odnosząc się zarówno do dużych produkcji, jak i seriali. Wyjaśnią znaczenie filmów historycznych na świecie, charakteryzując sytuację...

Debata: Pamięć to wartość. O społecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie pamięci, upamiętniania i promocji historii

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza na odbywającą się w ramach Przeglądu Przeszłość/Przyszłość debatę: Pamięć to wartość. O społecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie pamięci, upamiętniania i promocji historiiPaneliści scharakteryzują strategie CSR podmiotów biznesowych, ich profilu i katalogu wartości. Podejmą próbę uwypuklenia wagi pamięci dla funkcjonowania człowieka zarówno w aspekcie lokalnym, jak i...

Debata: U progów świadomości, czyli o rozpoznawalności polskiej historiografii

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza na odbywającą się w ramach Przeglądu Przeszłość/Przyszłość  debatę: U progów świadomości, czyli o rozpoznawalności polskiej historiografii.Zaproszeni eksperci pochylą się nad szeroko dyskutowanym zagadnieniem rozpoznawalności badań polskich historyków na świecie. Przyczynkiem do dyskusji będzie omówienie opracowanego przez Fundację im. Janusza Kurtyki raportu na temat cytowalności polskich...

Debata: Polska – Ukraina. Współczesne i historyczne konteksty tworzącego się sojuszu

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza na odbywającą się w ramach Przeglądu Przeszłość/Przyszłość oraz czwartego cyklu debat „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?” debatę: Polska-Ukraina. Współczesne i historyczne konteksty tworzącego się sojuszuZaproszeni eksperci omówią zaangażowanie Polski w wojnę Rosji z Ukrainą. Przybliżą różne aspekty pomocy humanitarnej, militarnej,...