Ziarna historii 3.0. Sztafeta pokoleń

Fundacja im. Janusza Kurtyki została powołana w 2016 roku, by służyć promocji Rzeczypospolitej Polskiej, jej historii i historiografii, w kraju i za granicą. Stawiamy sobie za cel dbanie o Jej dobre imię oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i obywatelskiej, a także postaw patriotycznych. Misją Fundacji jest wyjście naprzeciw wyzwaniom...

Poland and Ukraine in Soviet and Russian imperial strategy: 1919-1920 and 2022-2023

A SSEES Study of Central Europe and Janusz Kurtyka Foundation invite to seminar with Prof Andrzej Nowak: Poland and Ukraine in soviet and russian imperial strategy: 1919-1920 and 2022-2023. How did Soviet Russia form its geopolitical goals on the map of Eastern and Central Europe after the end of the...

Finałowy etap VII edycji Nagrody im. Janusza Kurtyki

Rada Programowa Fundacji im. Janusza Kurtyki, po rozpatrzeniu rekomendacji Zespołu Konkursowego w dniu 24 kwietnia 2023 roku, skierowała do recenzji (tzw. procedury konkursowej), tj. finałowego etapu VII edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki, 5 następujących książek:Dworaczek Kamil, W cieniu radioaktywnej chmury. Konsekwencje katastrofy czarnobylskiej w Polsce, Wydawnictwo IPN, Wrocław–Warszawa 2022,...

III edycja Konkursu o Nagrody Przeszłość / Przyszłość – termin nadsyłania zgłoszeń wydłużony!

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza do udziału w trzeciej edycji Konkursu o Nagrody Przeszłość/Przyszłość.Jest to inicjatywa mająca na celu dokonanie przeglądu oraz nagrodzenie i upublicznienie najlepszych inicjatyw związanych z promocją i upamiętnianiem polskiej historii, które pomimo swoich ewidentnych atutów, pozostają szerzej nieznane. Uwaga! Termin zgłaszania kandydatów w Konkursie zostaje przedłużony do...

Zbieramy na sprzęt dla Samodzielnego Batalionu Iwanofrankowskiego

Fundacja im. Janusza Kurtyki we współpracy z prof. Fryderykiem Zollem, doktorem honorowym Uniwersytetu w Tarnopolu, przy wsparciu działaczy społecznych, organizuje wsparcie rzeczowo-finansowe dla Ukraińców mierzących się z agresją rosyjską. Zapraszamy do przekazywania darowizn, które wesprą  Samodzielny Batalion Iwanofrankowski walczący m.in. pod Bachmutem Potrzebne jest konkretne wyposażenie do walki, pojazdy, krótkofalówki i...

III edycja Konkursu o Nagrody Przeszłość / Przyszłość

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza do udziału w trzeciej edycji Konkursu o Nagrody Przeszłość/Przyszłość.Jest to inicjatywa mająca na celu dokonanie przeglądu oraz nagrodzenie i upublicznienie najlepszych inicjatyw związanych z promocją i upamiętnianiem polskiej historii, które pomimo swoich ewidentnych atutów, pozostają szerzej nieznane. Kandydatów w Konkursie można zgłaszać do 15 kwietnia 2023...

Przed nami VII edycja Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki! [AKTUALIZACJA]

Fundacja im. Janusza Kurtyki serdecznie zaprasza do udziału w VII edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki. Tematyka edycji przypadającej na 2023 r. brzmi: W cieniu imperium. Imperialne obrazy Rosji i ZSRS w perspektywie polskiej.Konkurs polega na wyłonieniu pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub prawnych, której problematyka koresponduje...

Przekazana ukraińskiej armii przez Fundację im. Janusza Kurtyki cysterna do przewozu paliw w drodze na front

 28 stycznia 2023 na przejściu granicznym Hrebenne Rawa-Ruska została przekazana ukraińskiej armii cysterna do transportu paliw. Pojazd został darowany Fundacji na ten cel przez wcześniejszego właściciela - spółkę ORLEN Transport.  Działanie odbyło się w ramach trwającej od 3 marca 2022 roku akcji wsparcia Ukrainy przez Fundację im. Janusza Kurtyki we...