Przegląd Przeszłość/Przyszłość – Algorytmy historii

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza na III edycję Przeglądu Przeszłość/Przyszłość - Algortmy historii.  Wydarzenie to spaja działalność Fundacji im. Janusza Kurtyki, a także podsumowuje i prezentuje aktywność tej organizacji na różnych polach. Odbędzie się ono w dniu 26 sierpnia 2023 roku w Pałacu Belwederskim w Warszawie.Całość projektu służy promocji historii Polski, jak  również integrowaniu...

The first appeasement and the subsequent ones: Western policy on Russian imperialism in the 20th and 21st centuries

The Yale University and the Janusz Kurtyka Foundation  present a meeting with Polish historian Professor Andrzej Nowa, entitled The first appeasement and the subsequent ones: Western policy on Russian imperialism in the 20th and 21st centuries. The meeting will be held online on Zoom on June 21, 2023, at 12.00 noon....

Zwykli ludzie, niezwykły naród – czyli polski gen wolności i niepodległości

Listopad 1918 to miesiąc wolności i niepodległości. Trzeba jednak pamiętać, że droga do tego nie była prosta, a kręta i wyboista. Wielka Wojna, jak nazywana była I Wojna Światowa była bardzo tragicznym w skutkach konfliktem, o czym dziś często się zapomina. Olbrzymia część walk toczyła się na froncie wschodnim na...

Katyń eksterminacją polskości

Jest 9 kwietnia 1940 roku, godzina 5.00 rano. Na stacji kolejowej Gniezdowo pod Katyniem wysiadają z pociągu zestawionego z wagonów więziennych żołnierze Wojska Polskiego. Przybyli oni z obozu jenieckiego w Kozielsku prowadzonego przez NKWD. Niczego nieświadomi przesiadają się do więziennych karetek zwanych „czarnyj woron”. Pojazdy zmierzają do ogarniętego niesamowitą ciszą lasu. Do niektórych...

Ziarna historii 3.0. Sztafeta pokoleń

Fundacja im. Janusza Kurtyki została powołana w 2016 roku, by służyć promocji Rzeczypospolitej Polskiej, jej historii i historiografii, w kraju i za granicą. Stawiamy sobie za cel dbanie o Jej dobre imię oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i obywatelskiej, a także postaw patriotycznych. Misją Fundacji jest wyjście naprzeciw wyzwaniom...

Poland and Ukraine in Soviet and Russian imperial strategy: 1919-1920 and 2022-2023

A SSEES Study of Central Europe and Janusz Kurtyka Foundation invite to seminar with Prof Andrzej Nowak: Poland and Ukraine in soviet and russian imperial strategy: 1919-1920 and 2022-2023. How did Soviet Russia form its geopolitical goals on the map of Eastern and Central Europe after the end of the...

Finałowy etap VII edycji Nagrody im. Janusza Kurtyki

Rada Programowa Fundacji im. Janusza Kurtyki, po rozpatrzeniu rekomendacji Zespołu Konkursowego w dniu 24 kwietnia 2023 roku, skierowała do recenzji (tzw. procedury konkursowej), tj. finałowego etapu VII edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki, 5 następujących książek:Dworaczek Kamil, W cieniu radioaktywnej chmury. Konsekwencje katastrofy czarnobylskiej w Polsce, Wydawnictwo IPN, Wrocław–Warszawa 2022,...

III edycja Konkursu o Nagrody Przeszłość / Przyszłość – termin nadsyłania zgłoszeń wydłużony!

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza do udziału w trzeciej edycji Konkursu o Nagrody Przeszłość/Przyszłość.Jest to inicjatywa mająca na celu dokonanie przeglądu oraz nagrodzenie i upublicznienie najlepszych inicjatyw związanych z promocją i upamiętnianiem polskiej historii, które pomimo swoich ewidentnych atutów, pozostają szerzej nieznane. Uwaga! Termin zgłaszania kandydatów w Konkursie zostaje przedłużony do...

Zbieramy na sprzęt dla Samodzielnego Batalionu Iwanofrankowskiego

Fundacja im. Janusza Kurtyki we współpracy z prof. Fryderykiem Zollem, doktorem honorowym Uniwersytetu w Tarnopolu, przy wsparciu działaczy społecznych, organizuje wsparcie rzeczowo-finansowe dla Ukraińców mierzących się z agresją rosyjską. Zapraszamy do przekazywania darowizn, które wesprą  Samodzielny Batalion Iwanofrankowski walczący m.in. pod Bachmutem Potrzebne jest konkretne wyposażenie do walki, pojazdy, krótkofalówki i...